JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

FI DAN KOS

JUMLAH BAYARAN FI DAN KOS Penghantaran Notis (SAMAN)
 BilMahkamah Syariah (Daerah) MUAT TURUNFormat Fail
 1. Mahkamah Tinggi & Rendah Syariah Kuantan Muat TurunPDF
 2. Mahkamah Tinggi & Rendah Syariah BentongMuat TurunPDF
 3. Mahkamah Rendah PekanMuat TurunPDF
 4. Mahkamah Rendah RompinMuat TurunPDF
 5. Mahkamah Rendah Muadzam ShahMuat TurunPDF
 6. Mahkamah Rendah MaranMuat TurunPDF
 7. Mahkamah Rendah ChenorMuat TurunPDF
 8. Mahkamah Rendah TemerlohMuat TurunPDF
 9. Mahkamah Rendah JerantutMuat TurunPDF
 10. Mahkamah Rendah RaubMuat TurunPDF
 11. Mahkamah Rendah LipisMuat TurunPDF
 12. Mahkamah Rendah Cameron HighlandsMuat TurunPDF
BAYARAN KOS FI MAHKAMAH ( JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG )
 BILPERKARA MRS (RM) MTS (RM)
 1.SAMAN DAN PENYATA TUNTUTAN, DAN TUNTUTAN BALAS25.00 50.00
2.PERMOHONAN20.0040.00
3.SAMAN / PERMOHONAN SERENTAK (Defendan lebih dari seorang)5.0010.00
SAMAN / PERMOHONAN DIPERBAHARUI (saman luput tarikh)
SAMAN/PERMOHONAN/PLIDING TERPINDA
4.WAKALAH/NOTIS PENARIKAN, PELEPASAN DAN PENUKARAN PEGUAM5.0010.00
5.AFIDAVIT /AFIDAVIT BALASAN/ AFIDAVIT JAWAPAN /AFIDAVIT TAMBAHAN (setiap orang) /AFIDAVIT PENYAMPAIAN3.003.00
6.EKSHIBIT (SETIAP LAMPIRAN)1.001.00
7.PERINTAH  
DALAM KAMAR10.0020.00
PERBICARAAN25.0050.00
8.PERMOHONAN INTERLOKUTORI10.0020.00
9.PERMOHONAN SAMAN LUAR BIDANGKUASA , AFIDAVIT, PERINTAH33.0043.00
10.RAYUAN50.00100.00
11.NOTA KETERANGAN  
 100 patah perkataan pertama4.004.00
100 patah perkataan berikutnya2.002.00
12.Carian perintah4.004.00
13.Cabutan / Dokumen selain perintah2.002.00
14.-SEPINA BAGI SETIAP SAKSI4.004.00
-SEPINA YANG DIKELUARKAN KURANG DARIPADA 3 HARI SEBELUM PERBICARAAN10.0010.00
15.NOTIS TARIK BALIK KES5.0010.00
16.PELBAGAI4.00     4.00
– Perakuan segera
– Ikatan dokumen
– Hujah
-pembelaan
17.PERMOHONAN FARAID  
18.-Wakalah5.0010.00
-Permohonan20.0040.00
-Affidavit3.003.00
-Exhibit1.001.00
-Perintah10.0020.00
19.-Kutipan harta20.00 
20.MRS ( KURANG DARI RM100,000.00) 30.00
MTS (RM100,00.00-RM500,000.00)5.00
SETIAP TAMBAHAN RM100,00.00 BERIKUTNYA SETIAP LAPISAN MUNASAKHAH10.00

 

TERJEMAH »