JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

Mahkamah Rendah Syariah Rompin

Telefon: 09-414 5323
Faks: 09-414 1403

MOHD NASIR BIN AWANG | HAKIM SYARIE
………………………………………………………………….
ZALEHA BINTI RAMLI | PEMBANTU SYARIAH
zaleha1@esyariah.gov.my
………………………………………………………………….
NORLIANA BINTI RAMLI | PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
norliana_ramli@esyariah.gov.my
………………………………………………………………….
SALIM BIN HASANUDIN | PENGHANTAR NOTIS
salim_hasanudin@esyariah.gov.my
…………………………………………………………………..

TERJEMAH »