JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PERMOHONAN MENJADI PEGUAM SYARIE DI PAHANG

PERHATIAN: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG Tidak menerima dan memproses permohonan Sijil Amalan Atau Sijil Guaman Peguam Syarie sebaliknya Ia diuruskan oleh MAJLIS UGAMA DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG (MUIP) Maka Setiap permohonan untuk menjadi Peguam Syarie dan beramal di negeri pahang harus melalui Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.

Bagi memenuhi syarat kemasukan sebagai Peguam Syarie Negeri Pahang, pemohon hendaklah mengemukakan satu salinan affidavit Penampalan/Surat Akuan ke pentadbiran Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.

Sebarang masalah atau pertanyaan boleh berhubung terus dengan pihak MUIP

Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang
Kompleks Islam Sultan Haji Ahmad Shah,
Jalan Istana Permai,
266000 Pekan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 6+09 4221 311 | Fax : 6+09 4221 885.

TERJEMAH »