JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

SENARAI HAKIM of the sentence.

Pelantikan ini adalah berdasarkan Enakmen Pentadbiran undang-undang (Pindaan) 2015 Negeri Pahang, Seksyen 54(1),(1A). Pelantikan ini adalah selama Tiga (3) tahun berkuat kuasa mulai 27 Februari 2020 hingga 26 Februari 2023.

BILNAMA
1YAA. Dato’Setia Dr Haji Mohd Naím bin Haji Mokhtar,SSIS., DPMS. ,AMN., BSK., PPC.
2YA. Dato’ Haji Mohd Amran bin Mat Zain.,DSPN., JMW.,JSN.,AMN.
3YA. Dato’Haji Mohd Shukor bin Sabudin, DPNS.,KMN.,ANS.,PMC.
4YA. Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd. Latif,.DPSM., DSN., BCM., KMN.,PMC.
5YAA. Tuan Haji Wan Mohd Zakri bin Wan Mohd, SMT.,AMZ.,PJK.
6YH. Dato’Haji Abdul Walid bin Haji Abu Hassan, DIMP., DSPN., SAP., PJK.
7YH. Prof.Madya Dato’ Dr.Haji Mohd Zawavi bin Zainal Abidin.,DSAP., SMP.,AMP.
8YH. Dato’ Haji Mohd Yusof bin Ab. Ghani, DIMP.,SAP.,AMP.
9YBhg. Dato’ Prof.Haji Mahamad Naser bin Disa, DPMT., JMN., SDK., AMK.
TERJEMAH »