JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PENERBITAN
PEMPLET
BUKU | MAJALAH

PANDUAN PENGURUSAN REKOD
BILSENARAI PANDUAN PENGURUSAN REKODMUAT TURUN 
1Jadual Pelupusan Rekod (Urusan Fungsian 2020)Muat Turun 
2Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam 2017Muat Turun 
3Akta 629 – Akta Arkib Negara 2003Muat Turun 
4Manual Penggunaan Klasifikasi Fail JksmMuat Turun 
5Panduan Pembukaan Dan Penutupan FailMuat Turun 
6Tatacara Pengurusan Bilik Fail Dan Bilik Rekod JksmMuat Turun 
7Panduan Pengendalian FailMuat Turun 
8Manual Pelupusan Rekod Fungsian-Arahan Amalan No.13 Tahun 2006Muat Turun 
9Kits Perundangan Dalam Pengurusan RekodMuat Turun 
10AKTA ARKIB NEGARA 2003 (Akta 629)Muat Turun 
11Malaysian Standard 2223-1- 2009Muat Turun 
12Malaysian Standard 2223-2- 2015Muat Turun 
13Akta Rahsia Rasmi 1972-Akta88Muat Turun 
14Surat Pekeliling Am. Bil. 1 Tahun 2013 – Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian, Jabatan, Agensi PersekutuanMuat Turun 
15Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat – Bab Vi, Vii, Viii)Muat Turun 
16Surat Pekeliling Am Bil 1-2003 (Pengumpulan Dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat-Penjawat Tinggi Kerajaan Di Arkib Negara Malaysia)Muat Turun 
17Surat Pekeliling Am Bil 1-1970 – Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan-Laporan Rasmi Di Arkib NegaraMuat Turun 
18Garis Panduan Pengelasan Dan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 Dan Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987Muat Turun 
19Arahan Teknologi Maklumat 2007, Bab Iv- Pengurusan Rekod ElektronikMuat Turun 
20Garis Panduan Kawalan Dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-Fail, Dokumen-Dokumen, Maklumat-Maklumat Dan Bahan-Bahan TerperingkatMuat Turun 
JURNAL HUKUM

Selain pembelian secara tunai, bayaran hendaklah atas nama “Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia” dengan menggunakan Pesanan Kerajaan (LO)/ Wang Pos/ Bank Draf/ Cek. Jurnal boleh didapati secara terus di Jabatan ini di:

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA
BLOK C, KOMPLEKS ISLAM PUTRAJAYA
NO. 20, JALAN TUNKU ABDUL RAHMAN, PRESINT 3, 62100 PUTRAJAYA
TEL : 03-8870 9385/8870 9386/(03-8870 9203 Hotline Pusat Jualan Buku)
Sebarang email pertanyaan : penerbitan@esyariah.gov.my

SENARAI HARGA JURNAL HUKUM | DIKEMASKINI 22/06/2022 (Jabatan Kehakiman Syariah pahang tidak menguruskan sebarang penjualan atau pembelian JURNAL HUKUM ini. sebelum membuat sebarang pembelian dinasihatkan berhubung terlebih dahulu dengan unit penerbitan JKSM untak maklumat berkaitan Penjualan. *Jilid yang dipotong seperti dalam senarai adalah yang telah kehabisan stok.

BIL

ROMANISE

JILID + BAHAGIAN

HARGA SENASKAH

KELUARAN

KUANTITI

1

JILID XVII BAHAGIAN I

JILID 17 BAHAGIAN 1

RM11.00

JUN 2004

 

2

JILID XVII BAHAGIAN II

JILID 17 BAHAGIAN 2

RM12.00

SEPT 2004

 

3

JILID XVIII BAHAGIAN I

JILID 18 BAHAGIAN 1

RM 15.00

NOV 2004

 

4

JILID XVIII BAHAGIAN II

JILID 18 BAHAGIAN 2

RM15.00

DIS 2004

 

5

JILID XIX BAHAGIAN I

JILID 19 BAHAGIAN 1

RM15.00

FEB 2005

 

6

JILID XIX BAHAGIAN II

JILID 19 BAHAGIAN 2

RM15.00

MEI 2005

 

7

JILID XX BAHAGIAN I

JILID 20 BAHAGIAN 1

RM15.00

SEPT 2005

 

8

JILID XX BAHAGIAN II

JILID 20 BAHAGIAN 2

RM 15.00

NOV 2005

 

9

JILID XXI BAHAGIAN I

JILID 21 BAHAGIAN 1

RM15.00

MAC 2006

 

10

JILID XXI BAHAGIAN II

JILID 21 BAHAGIAN 2

RM15.00

JUN 2006

 

11

JILID XXII BAHAGIAN I

JILID 22 BAHAGIAN 1

RM15.00

SEPT 2006

 

12

JILID XXII BAHAGIAN II

JILID 22 BAHAGIAN 2

RM15.00

DIS 2006

 

13

JILID XXIII BAHAGIAN I

JILID 23 BAHAGIAN 1

RM15.00

JUN  2007

 

14

JILID XXIII BAHAGIAN II

JILID 23 BAHAGIAN 2

RM 15.00

MAC 2007

 

15

JILID 24 BAHAGIAN 1

RM15.00

SEPT 2007

 

16

JILID 24 BAHAGIAN 2

RM15.00

DIS 2007

 

17

JILID 25 BAHAGIAN 1

RM15.00

FEB 2008

 

18

JILID 25 BAHAGIAN 2

RM15.00

APR 2008

 

19

JILID 26 BAHAGIAN 1

RM15.00

JUN 2008

 

20

JILID 26 BAHAGIAN 2

RM15.00

SEPT 2008

 

21

JILID 27 BAHAGIAN 1

RM15.00

DIS 2008

 

22

JILID 27 BAHAGIAN 2

RM15.00

FEB 2009

 

23

JILID 28 BAHAGIAN 1

RM15.00

APR 2009

 

24

JILID 28 BAHAGIAN 2

RM15.00

JUN 2009

 

25

 

JILID 29 BAHAGIAN 1

RM15.00

OGOS 2009

CETAKAN 2023

26

 

JILID 29 BAHAGIAN 2

RM15.00

DIS 2009

CETAKAN 2023

27

JILID 30 BAHAGIAN 1

RM15.00

FEB 2010

CETAKAN 2023

28

JILID 30 BAHAGIAN 2

RM15.00

JUN 2010

 

29

 

JILID 31 BAHAGIAN 1

RM15.00

SEPT 2010

 

30

JILID 31 BAHAGIAN 2

RM15.00

DIS 2010

 

31

JILID 32 BAHAGIAN 1

RM15.00

MAC 2011

 

32

JILID 32 BAHAGIAN 2

RM15.00

JUN 2011

CETAKAN 2023

33

JILID 33 BAHAGIAN 1

RM15.00

SEPT 2011

CETAKAN 2023

34

JILID 33 BAHAGIAN 2

RM15.00

NOV 2011

CETAKAN 2023

35

JILID 34 BAHAGIAN 1

RM15.00

MAC 2012

 

36

JILID 34 BAHAGIAN 2

RM15.00

JUN 2012

 

37

JILID 35 BAHAGIAN 1

RM15.00

SEPT 2012

CETAKAN 2022

38

JILID 35 BAHAGIAN 2

RM15.00

DEC 2012

 

39

JILID 36 BAHAGIAN 1

RM 15.00

FEB 2013

 

40

JILID 36 BAHAGIAN 2

RM 20.00

MEI 2013

 

41

JILID 37 BAHAGIAN 1

RM 20.00

OGOS 2013

 

42

JILID 37 BAHAGIAN 2

RM 20.00

NOV 2013

 

43

JILID 38 BAHAGIAN 1

RM 20.00

FEB 2014

 

44

JILID 38 BAHAGIAN 2

RM 20.00

APRIL 2014

 

45

JILID 39 BAHAGIAN 1

RM 20.00

OGOS 2014

 

46

JILID 39 BAHAGIAN 2

RM 20.00

NOV 2014

 

47

JILID 40 BAHAGIAN 1

RM 20.00

MAC 2015

CETAKAN 2022

48

JILID 40 BAHAGIAN 2

RM 20.00

JUN 2015

 

49

JILID 41 BAHAGIAN 1

RM 20.00

SEPT 2015

CETAKAN 2022

50

JILID 41 BAHAGIAN 2

RM 20.00

DIS 2015

CETAKAN 2022

51

JILID 42 BAHAGIAN 1

RM 20.00

MAC 2016

 

52

JILID 42 BAHAGIAN 2

RM 20.00

JUN  2016

 

53

JILID 43 BAHAGIAN 1

RM 20.00

SEPT 2016

 

54

JILID 43 BAHAGIAN 2

RM 20.00

DEC 2016

 

55

JILID 44 BAHAGIAN 1

RM 20.00

MAC 2017

 

56

JILID 44 BAHAGIAN 2

RM 20.00

JUN 2017

 

57

JILID 45 BAHAGIAN 1

RM 20.00

OKT 2017

 

58

JILID 45 BAHAGIAN 2

RM 20.00

OKT 2017

 

59

JILID 46 BAHAGIAN 1

RM 20.00

MAC 2018

 

60

JILID 46 BAHAGIAN 2

RM 20.00

JUN 2018

 

61

JILID 47 BAHAGIAN 1

RM 20.00

SEPT 2018

CETAKAN 2022

62

JILID 47 BAHAGIAN 2

RM 20.00

DIS 2018

CETAKAN 2022

63

 

JILID 48 BAHAGIAN 1

RM 20.00

FEB 2019

 

64

 

JILID 48 BAHAGIAN 2

RM 20.00

MEI 2019

 

65

 

JILID 49 BAHAGIAN 1

RM 20.00

SEPT 2019

 

66

 

JILID 49 BAHAGIAN 2

RM 20.00

NOV 2019

 

67

 

JILID 50 BAHAGIAN 1

RM 20.00

MAC 2020

 

68

 

JILID 50 BAHAGIAN 2

RM 20.00

MAC 2020

 

69

 

JILID 51 BAHAGIAN 1

RM 20.00

SEPT 2020

 

70

 

JILID 51 BAHAGIAN 2

RM 20.00

SEPT 2020

 
 

HAK PENJAGAAN ANAK MENURUT FEKAH ISLAM

RM 45.00

 
 

HUKUM RUJU’DALAM FEKAH ISLAM

RM 10.00

 
 

PENGAKUAN SALAH DALAM PERTUDUHAN JENAYAH (SIRI 1)

RM 25.00

 
 

PENGAKUAN SALAH DALAM PERTUDUHAN JENAYAH (SIRI 2)

RM 25.00

 
 

(DNA) PEMBUKTIAN NASAB DAN PELAKSANAANNYA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM

RM 30.00

 
 

RM 11 + RM12=RM23, 37 X RM 15=RM555 , RM20 X 27=RM540  70 buah  = RM 1,198.00