JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PENERANGAN LOGO


WARNA KUNING
Melambangkan Kedaulatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selaku Ketua Agama


WARNA MERAH
Melambangkan Ketegasan Dan Kebenaran


BENTUK :
BULAT :
Melambangkan Perpaduan dan Kesepakatan Umat Islam

DUA KITAB IALAH AL-QURAN DAN AS SUNNAH :
Melambangkan Sumber Rujukan Utama Manegakkan Keadilan

COGAN KATA

Kedudukannya Di Tengah-Tengah Bulatan Menggambarkan Pentadbiran Mahkamah Syariah Di bawah Naungan Kerajaan Negeri