JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

  1. Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes. Menyebut/ membicarakan sesuatu Kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan.

  2. Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 7 hari selepas dibuat pembahagian hak waris. Menyebut/membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 80% daripada Kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan.

  3. Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.

  4. Mendengar Rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas Rekod Rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.

  5. Mendengar Rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas Rekod Rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.
  6. Memartabatkan sistem keadilan islam dan pengurusan mahkamah yang cekap untuk kepentingan umat Islam di Malaysia.

PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2023

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang diukur secara berkala setiap 6 bulan sekali iaitu pada Bulan Jun (Semakan Laporan Julai) dan Disember (Semakan Laporan Januari).

Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes. Menyebut/ membicarakan sesuatu Kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 7 hari selepas dibuat pembahagian hak waris. Menyebut/membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 80% daripada Kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Mendengar Rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas Rekod Rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Memartabatkan sistem keadilan islam dan pengurusan mahkamah yang cekap untuk kepentingan umat Islam di Malaysia.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%