JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang diukur secara berkala setiap 6 bulan sekali iaitu pada Bulan Jun (Semakan Laporan Julai) dan Disember (Semakan Laporan Januari).

Menetapkan tarikh sebutan/bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kes. Menyebut/ membicarakan sesuatu Kes Mal, Jenayah dan Faraid dalam masa 21 hari selepas didaftarkan.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Mengeluarkan Sijil Faraid dalam masa 7 hari selepas dibuat pembahagian hak waris. Menyebut/membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 80% daripada Kes Mal, Jenayah dan Faraid yang telah didaftarkan.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Mendengar Rayuan kali pertama dalam masa 30 hari selepas Rekod Rayuan diterima daripada mahkamah yang keputusannya dirayu.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
Memartabatkan sistem keadilan islam dan pengurusan mahkamah yang cekap untuk kepentingan umat Islam di Malaysia.
PERATUS PENCAPAIAN = 100% 100%
TERJEMAH »