JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI - OACP

15. BENGKEL JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP) BIL1/2024
- 20 DAN 21 MEI 2024 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(18) - HOTEL MEGA VIEW KUANTAN 100%
14. MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP) BIL 1/2024
- 20 DAN 21 MEI 2024(RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(16) 100%
13. PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 01 APRIL 2024 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(17) 100%
12. KERTAS CADANGAN BENGKEL PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 04 DISEMBER 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(15) 100%
11. TAKLIMAT PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 04 DISEMBER 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(14) 100%
10. PERMOHONAN CERAMAH PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 04 DISEMBER 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(13) 100%
9. PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 23 OKTOBER 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(12) 100%
8. PERBINDANGAN JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 12 OKTOBER 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(11) 100%
7. PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 03 OKTOBER 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(10) 100%
6. MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP) BIL1/2023
- 08 OGOS 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(8) 100%
5. PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 01 OGOS 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(7) 100%
4. LAWATAN KERJA KE MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS / TAKLIMAT OACP
-27 FEBRUARI 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(5) 100%
3. PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 27 JANUARI 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(4) 100%
2. LAWATAN KERJA KE MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS / TAKLIMAT OACP
-27 FEBRUARI 2023 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(3) 100%
1. PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP)
- 8 OKTOBER 2021 (RUJUKAN SURAT : JKSP.500-5/6/4(1) 100%