JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

MISI | VISI & OBJEKTIF

MISI

Meujudkan jentera pengurusan Mahkamah Syariah yang Mahir dalam sistem keadilan islam serta cekap dalam pengurusan mahkamah.

VISI

Menyediakan dan melaksanakan pentadbiran undang-undang berlandaskan Undang-undang Islam secara adil dan berkesan melalui enakmen yang telah diluluskan

OBJEKTIF

Mengendalikan dan menyegerakan kes-kes syariah dengan adil teratur dan berkesan.

Mempertingkatkan kemahiran-kemahiran pegawai dan kakitangan.

Mempertingkatkanpenggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran.

Mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.